Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen är indelad enligt följande:
Jensen Drift & Underhåll AB som teknisk fastighetsförvaltare. Felanmälan: felanmalan@jensendrift.se tel nr: 08-560 502 19,
mejl, www.jensendrift.se

Städningen i våra trapphus, soprum etc sköts sedan den 1 augusti 2017 av Svenska Shining Rent AB, tel nr: 08-878406
Hemsida: www.shining.se

Hissarna sköts av Kone AB: tel nr: 0771-50 00 00