Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Princip Redovisning AB (fr o m 1 januari 2014).

Kontaktuppgifter:

Princip Redovisning
Mail: info@principredovisning.se
Adress: Brantingsgatan 35, 115 35 Stockholm
Organisationsnummer: 556889-5931
Hemsida: www.principredovisning.se